Programu stáží se mohou účastnit studenti a čerství absolventi českých univerzit. Pro účast je nutná registrace do systému IAESTE a splnění podmínek programu. Uchazeč si může vybrat z aktuální nabídky stáží po celý rok. Pokud vás zajímají zkušenosti z studentů z jejich praxí, najdete je na tomto odkazu.

  

 

Termíny a uzávěrky

Registrace Celoročně
Zveřejnění stáží Celoročně
Přihlašování na stáže Do 1 týdne od zveřejnění stáží
Dodání nominace Do 1 týdne od pohovoru, ale nejpozději do termínu uvedeném v nabídce
Zaplacení poplatku 5000 Kč Do 1 týdne od pohovoru, ale nejpozději do termínu uvedeném v nabídce
Odevzdání N5b formuláře Min. 1 měsíc před odjezdem na stáž
Podání žádosti o vrácení poplatku Do 2 měsíců od vzniknutí nároku na vrácení (až 4500 Kč zpět)
Odevzdání Internship Feedbacku Do 2 měsíců po ukončení stáže

Kompletní informace o zahraničních stážích najdete najdete na tomto odkazu.