Máte zadaný program který byl vytvořený pro fyzický model simulátoru pračky. Program má pět pracích programů které si volíte pomocí WebMaker(není důležité). Z důvodů kdy nelze všechny funkční části zadat do této výzvy jsou všechny prací programy téměř totožné, liší se akorát rozdílným časem praní.

Všechny vstupy a výstupy jsou popsané přímo v zadaném programu. Jeden z pracích programů nefunguje  správně. Nápověda: Po dokončení posledního kroku pracího programu se program neukončí a hodnoty se nevrátí do nuly.

Pokuste se chybu nebo chybějící část najít a doplnit tak aby fungoval správně.