Který ze životopisů má pak větší šanci na úspěch? No odpověď je asi snadná. Bylo dokonce období, kdy se z životopisů fotky vytrácely, ale to zase získalo na významu v době covidové současně s řadou online pohovorů a meetingů. Stejně tak v každém elektronickém kontaktu bylo vhodné vložit nějakou profilovou fotku. Stejně jako šaty na které dbáte, může i fotografie naznačit hodně o tom, jakými ve skutečnosti jste. Aby vás fotografie uměla vystihnout, nestačí se postavit ke stěně a vyfotit na mobil. Cit pro vaši osobnost má zpravidla pouze profesionál, který vaši osobnost přečte tak, jako nikdo jiný. Hledali jsme takové odborníky a rádi vám představujeme Petra Miku, který vám na veletrhu nabídne svůj profi pohled na vaši profi fotografii. To, že se taková práce nedá dělat jako na běžícím pásu vyjadřuje náš odhad, že zvládneme přibližně 100 profi fotografií. Proto si nezapomeňte opatřit co nejdříve 5 žraloků a Petra co nejdříve navštívit a zařadit se do pořadí focení. 

A co říká Petr Mika o sobě?

Vnímám, že fotografie má a vždy bude plnit několik zásadních úloh. Jako melancholický typ člověka si při svém tvoření kladu si za cíl, aby má práce uměla oživovat vzpomínky, důležité životní situace. Aby má práce uměla co nejvěrněji vystihnout atmosféru daného místa a času, slavností, společenských akcí, odvyprávět emoce, euforii a snad je i znovu prožít.

Ve svých portrétních snímcích se snažím promítnout osobnost člověka, prohlédnout do něj skrze fotku a vykreslit jej „v tom nejlepší světle“. Věřím, že neprvoplánovost a především dobrá atmosféra a nálada během focení, by měly často převyšovat nad přílišným důrazem na technice. Úděl fotografa není jen dobře nastavit expozici, ale i o kvalitním přístupu k lidem a jejich důvěře.

I když jsem přesvědčený, že fotografie by měla umět oslovit i jinak než perfektním technickým zpracováním, jsem si dobře vědom žánrů, kde je naopak technická stránka zásadní, kde práce vyžaduje dodržování jasných pravidel a nároků a zkušeností, které každý fotograf po létech nasbíral.

Každý fotograf má svůj rukopis a tak je to správně. Pokud vás oslovil můj pohled na fotografii, těší mě vaše návštěva. A pokud zrovna sháníte fotografa, jsem vám k dispozici.