Od roku 1948 poskytuje IAESTE mladým studentům technických a dalších inženýrských oborů příležitost získat placené pracovní zkušenosti. Zároveň IAESTE nabízí vysoce kvalitní stážisty pro firmy a instituce ve více než 80 zemích světa. V programu IAESTE jsme se zavázali podporovat mezinárodní porozumění a ovlivňovat vývoj mladých lidí prostřednictvím mezinárodní výměny. Naše základní hodnoty přátelství, důvěry, respektu, profesionality, rozvoje a mezikulturní spolupráce slouží jako základ pro naši silnou organizační kulturu a jako zásady, které řídí veškerou naši práci a každodenní činnost.

Jsme mezinárodní organizace reprezentující akademické, průmyslové a studentské zájmy.

Naše mise:

  • Podporovat mezinárodní porozumění, spolupráci a důvěru mezi studenty, akademickými institucemi, zaměstnavateli a širší komunitou.
  • Poskytovat vysoce kvalitní výměnný program pro získávání praktických zkušeností za účelem posílení technického a profesního rozvoje studentů.
  • Pracovat bez ohledu na rasu, barvu, pohlaví, kulturu, náboženské či politické přesvědčení, zdravotní postižení, sexuální orientaci, genderovou identitu nebo vyznání.

Naše cíle:

  • Nabídnout zaměstnavatelům kvalitní a motivované praktikanty.
  • Být zdrojem kulturního obohacení pro účastníky a jejich hostitelské komunity.
  • Poskytnout studentům technické zkušenosti relevantní pro jejich studium.

 

  

 

Podrobné informace o zahraničních stážích najdete na zde.

Rádi vám poskytneme kompletní informace o našem eXchange programu na veletržním stánku IAESTE.

Stipendistům za rok 2023 gratulujeme!

Work. Experience. Discover.